AOMA kompaniýasy
AOMA kompaniýasy
Dünýädäki gialuron kislotasyny doldurýan iň gowy 10 öndüriji
AOMA HAKYNDA
Öňdebaryjy gialuron kislotasy OEM / ODM öndürijisi
Öňdebaryjy gialuron kislotasy OEM / ODM öndürijisi
Your productionhli önümçilik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin
21 21 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi
5 580 marka üçin üstünlikli düzüldi
● OEM / ODM önümçilik wagty: 2-3 hepde

OEM / ODM HAKYNDA
ösen önümçilik enjamlary
Ösen önümçilik enjamlary
● Awtomatiki vakuum doldurmak
Germany Germaniýadan saklaýan maşyn OPTIMA
Sweden Şwesiýadan iki gapyly şkaf görnüşli sterilizator GETINGE
● Agilent HPLC, UV, Shimadzu GC, Malvern reometri we ş.m.

Zähmetkeşler hakda
önümlerimiz gialuron kislotasy doldurgyç
Mezoterapiýa çözgüdi
Birnäçe täsir
● Deriniň ýaşarmagy ● Deriniň aklanmagy ● Saçyň ösmegi ● ýagyň ermegi ● Agramyň peselmegi ● Kollageni höweslendiriň
 
Iň ýokary derejeli medikal derejeli gaplama
● Borokary borosilikat ampulalary 
High levelokary derejeli alýumin zynjyry bilen silikon gapagy
Has köp önüm
Mezoterapiýa
Önümlerimiz gialuron kislotasy doldurgyç
Hy Gialuron turşusynyň çig malynyň bahasy 45,000 $ / kg
● B&D kompaniýasyndan şpris we iňňe
Du DuPont ABŞ-dan lukmançylyk derejeli PET blister we Tyvek kagyzy
● Öndürmek üçin iň arassa sanjym suwuny alyň

27 27 ters osmoz arkaly dermal doldurgyç
Has köp önüm

AOMA hakda

Öýjük we gialuron kislotasyny öwrenmek boýunça hünärmenler

2003-nji ýylda esaslandyryldy, AOMA, LTD 21 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan öndüriji we söwda birleşigi, Dermal Fillers, Mesotherapy Solution-a bagyşlandy Önümler , PDRN bilen mezoterapiýa, Medisina derejeli derini bejermek önümleri, Lukmançylyk estetika pudagynda CTO hyzmaty, şahsy belligiňizi düzüň.
 
Indi AOMA CO., LTDHytaýyň iň gowy 10 öndürijisiniň hataryna girýär we dünýäniň 120-den gowrak ýurduna eksport edilýän natriý gialuronat gel senagatynyň öňdebaryjy öndürijilerinden biri: Europeanewropa Bileleşigi, ABŞ, Kolumbiýa, Meksika, Braziliýa, Russiýa, Gazagystan we Yrak.Düzeltmek üçin 580-den gowrak marka kömek etdik.
0 +
.Yllar

Döredildi

0 +
+

Exurt eksport edýär

0 +
+

Markalar

Näme üçin AOMA zawodyny saýlamaly?

Näme üçin AOMA zawodyny saýlamaly?
Bu meýdan doly redaktirlenip bilner we size, web sahypaňyza, önümleriňize ýa-da hyzmatlaryňyza tanyşdyrmaga mümkinçilik döreder. Bu sebit tekst goşmak üçin düzülip bilner, tekstiň uzynlygy düzülendir, tutuş sahypanyň işine täsir etmeýär .
 • 2003
  Medisina natriý gialuronat jeli bilen başlandy we Hytaýda eýýäm iň gowy 10-luga girdi
 • 21
  Gözleg we innowasiýa bilen 21 ýyl meşgul
 • 10%
  Girdejiniň 10% -den gowragy her ýyl Ylmy barlaglara goýulýar
 • 18%
  Işgärleriň 18% -den gowragy R&D bölüminden, natriý gialuronat jeli pudagynda 21 ýyldan gowrak tejribesi bolan 5 hünärmen
 • 3
  3 önümçilik liniýasy we iň ýokary 100 derejeli GMP derman önümçilik ussahanasy
 • 580
  580-den gowrak marka üçin ýöriteleşdirilen

Ajaýyp OEM / ODM hyzmaty


 • LOGO-HYZMATDAŞLYK
  Logotip dizaýny

   

  LOGO-HYZMATDA01Ampulalarda logo
   

  LOGO-HYZMAT02Logotip Önüm gutusynda dizaýn
   
  LOGO-HYZMATDA03Dermal doldurgyç gaplamasynda logo

   
  MÜMKINÇILIK-HYZMATDA03Gaplarda dizaýn
   
  LOGO-HYZMATDA05Dermal doldurgyç belliginde logo
   
 •  
  FORMULA-HYZMATDAŞLYK
  + III Kollagen
   
  FORMULA-HYZMATDAŞLYK1
  + Lidokain
   
  FORMULA-HYZMATDAŞLYK2+ PDRN
  FORMULA-HYZMATDA03+ PLLA FORMULA-HYZMATLAR04+ Semaglutid FORMULA-HYZMATDA05+ Semaglutid
 •  
  MÜMKINÇILIK-HYZMATDAŞLYK
  Ampulalar
   
  MÜMKINÇILIK-HYZMATDAŞLYK1Ampulalar MÜMKINÇILIK-HYZMATDAŞLYK2BD 1ml 2ml 10ml 20ml şprisler
  MÜMKINÇILIK-HYZMATDA03Gaplar    
 •  
  GAPLAMAK-HYZMATDAŞLYKGaplamany özleşdirmek
   
  GAPLAMAK-HYZMATLAR01
  Gaplamany özleşdirmek
  GAPLAMAK-HYZMATDAŞLYK2Gaplamany özleşdirmek
  GAPLAMAK-HYZMATLAR03Gaplamany özleşdirmek GAPLAMAK-HYZMATLAR05Gaplamany özleşdirmek GAPLAMAK-HYZMATLAR04Gaplamany özleşdirmek

Aýratyn önümler

2ml derm çyzyklary maňlaý çyzyklary Dermal doldurgyç gialuron turşusy sanjym gialuron turşusy doldurgyç dodak doldurgyjy
2ml Derm çyzyklary maňlaý çyzyklary Dermal doldurgyç gialuron turşusy sanjym gialuron turşusy doldurgyç dodak doldurgyjy
20ML sub deri Bifaziki deri güýçlendiriji beden doldurgyç sanjym haçy, gialuron kislotasy dermal doldurgyç
20ML sub deri Bifaziki deri güýçlendiriji beden doldurgyç sanjym haçy, gialuron kislotasy dermal doldurgyç
 Lomaý bahasy 2ml Möhüm inçe çyzyklar doldurgyç ýüzüň derisine nemlendiriji göz ýaşardyjy gialuron turşusy dermal doldurgyç
Lomaý bahasy 2ml Möhüm çyzyklar doldurgyç garşy ...
2ml çuň çyzyklar Burun göteriji gialuron turşusy sanjym gialuron turşusy doldurgyç dodak doldurgyç natriý gialuronat
2ml Çuň çyzyklar burun göteriji gialuron turşusy sanjym ...
1ml çuň çyzyklar Burun göteriji asido Ialuroniko doldurgyç sanjym dermal doldurgyç haç, gialuron kislotasynyň deri güýçlendiriji
1ml çuň çyzyklar Burun göteriji asido Ialuroniko doldurgyç sanjym dermal doldurgyç haç, gialuron kislotasynyň deri güýçlendiriji

Sergi sergisi

Öýjük we gialuron kislotasyny öwrenmek boýunça hünärmenler.
  +86 - 13042057691            
  +86 - 13042057691
  +86 - 13042057691

AOMA bilen tanyş

Laboratoriýa

Haryt kategoriýasy

Bloglar

Awtorlyk hukugy © 2024 AOMA Co., Ltd. Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasyGizlinlik syýasaty .Goldaýan leadong.com
Biz bilen habarlaşyň