ጽባቐኻ፣ 
ሓይልኻ
 ኣብ ምፍራይ ሶድየም ሃይሉሮኔት ጀል ልዕሊ 21 ዓመት ልምዲ
 ደረጃ ፅሬት ፍርያት: 6 ሲግማ
 ነጻ ናሙናታት
  7-24 ኣገልግሎት
   24 ሰዓታት ምቕራብ
 
ናይ 21 ዓመት ልምዲ
ልዑል ደረጃ ፅሬት
ርጉእ ናይ ምብጻሕ ግዜ
ርጉእ ናይ ምብጻሕ ግዜ
ዝበለጸ ዋጋ
7-24 ኣገልግሎት
ኣብዚ ኣለኻ ገዛ ፡ » ታሪኽ ኩባንያ

ብዛዕባና - ሞያዊ ኣፍራዪ ሃይሉሮኒክ ኣሲድ

ኣብ 2003 ዝተመስረተት AOMA CO., LTD.is a manufacturer & trading combo with 21 years production experience, ንDrmal Fillers, Mesotherapy Solution Products, Mesotherapy with PDRN, ሕክምናዊ ደረጃ ቆርበት ክንክን ፍርያት , CTO ኣገልግሎት ኣብ ሕክምናዊ ስነ-ጽባቐ ኢንዱስትሪ, Customize your private label ውፉይ ኮይኑ ኣሎ።
 
ሕጂ AOMA CO., LTD.ኣብ ዓለምና ኣብ ልዕሊ 120 ሃገራት ዓለም ዝለኣኹ 10 ቻይናውያን ኣፍረይቲን ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪ ሶድየም ሃይሉሮኔት ጀልን ይስራዕ፣ ከም: ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኣመሪካ፣ ኮሎምብያ፣ ሜክሲኮ፣ ብራዚል፡ ሩስያ፡ ካዛኪስታንን ዒራቕን።ንልዕሊ 580 ትካላት ምልክት (brand) ንዓማዊልና ንምምዕርራይ ሓጊዝና ኢና።እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ተፈታውነትናን ኣወንታዊ ምጽዳቕናን ገና ብቕልጡፍ ይውስኽ ኣሎ።
0 +
ዓመታት
ዝተመስረተ
0 +
+
ሰደድ እትገብር ሃገር
0 +
+
ምልክታት ብዓይነት ዝተዳለዉ

ተልእኾን ራእይን

ተልእኾና

'ጽባቐኻ፡ ሓይልኻ' ተልእኾ AOMA CO., LTD እዩ። 
AOMA ኩሉ ግዜ ኣብ ምፍራይ Hyaluronic Acid Fillers፣ Mesotherapy Solution Products፣ Mesotherapy with PDRN፣ Medical Grade Skin Care Productsን ብሉፃት ኣገልግሎታትን ትኹረት ይገብሩ። 
ክሳብ 6 ሲግማ ዝበጽሕ ደረጃ ጽሬት ዘለዎ 100 ደረጃታት ዘለዎ GMP ባዮፋርማሲቲካል ምፍራይ ወርክሾፕ ኣለና። 
ኩሎም ፍርያት ብጥብቂ ብመሰረት ዓለምለኻዊ ደረጃታት መሳርሒታት ሕክምና ዝፍጠሩ እዮም።ጽባቐኻ፡ ሓይልኻ!

ራእይና

1. Product Quality & Safety:

Aoma Co., Ltd. ናይ 21 ዓመት ናይ ምፍራይ ተመኩሮ ዘለዎ ሞያዊ ሃይሉሮኒክ ኣሲድ መመላእታ ኣፍራዪ እዩ።
ዓማዊል ፍርያትና ብዓርሰ እምነት ክጥቀሙሉን ዘዕግብ ውጽኢት ንኽረኽቡን ልዑል ጽሬት ዘለዎምን ውሑሳትን ፍርያት መመላእታ ሃይሉሮኒክ ኣሲድ ንምቕራብ ቃል ኣቲና ኣለና።

2. Innovation And R&D Capabilities:

ኣብ ዕዳጋ ንዝቕየር ድሌታት ዓማዊል ንምምላእ እዋናውን ምዕቡላትን ፍርያት መመላእታ ሃይሉሮኒክ ኣሲድ ንምቕራብ መፅናዕትን ምዕባለን ምክያድ ቀፂልና ኣለና።

3. ኣገልግሎት ዓማዊልን ዕግበትን፦

ኣብ ተመኩሮ ዓማዊል ትኹረት ብምግባር ዓማዊል ኣብ መስርሕ ዕድጊን ኣጠቓቕማን ዘዕግብ ተመኩሮ ንኽህልዎም ልዑል ፅሬት ዘለዎ ኣገልግሎት ዓማዊልን ደገፍን ንህብ።

ናይ ምርኢት ህሞታት

ኣኦማ ኮ.፡ LTD.ዓመት ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ክቡራት ናይ ንግዲ መሻርኽትና ንምርኻብ ኣብ ጽባቐ ኤክስፖ ወይ ምርኢታት ንግዲ ጽባቐ ተሳቲፍና እዚ ድማ ኣብ ዕዳጋ ንዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ንምድህሳስ ጽቡቕ ዕድል እዩ።ኣኦማ ኮ.፡ LTD.ፍርያትና ንምሻጥ ኣብ መላእ ዓለም ምርኢታት ወይ ስልጠናታት ዘካይዱ ዓማዊል ረኺቡ።ፍርያት ብኸመይ ነፍሪ ክትፈልጡ እንተደሊኹም፡ ኣብ ቻይና ዝርከብ ትካልናን ፋብሪካናን ክትበጽሑ እውን ድሉዋት ኢኹም።
ክኢላታት ምርምር ዋህዮታትን ሃይሉሮኒክ ኣሲድን።
  +86-13042057691 ዝብል እዩ።            
  +86-13042057691 ዝብል እዩ።
  +86-13042057691 ዝብል እዩ።

ምስ AOMA ተራኸቡ።

ላቦራቶሪ

ምድብ ፍርያት

ብሎግስ

መሰል ቅዳሕ © 2024 AOMA Co., Ltd. ኩሉ መሰላት ዝተሓለወ እዩ። ሳይትማፕፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ .ዝድገፍ ብ... leadong.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
ርኸቡና